A technika a lélekből szülessen meg, ne a mechanikából.

Liszt Lina Ramannak

Elhunyt Dr. Ittzés Mihály

2018. június 12.

A Zeneakadémia Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézetének tanárát június 22-én, pénteken 14.30-kor búcsúztatják a kecskeméti evangélikus templomban.

Dr. Ittzés Mihály 1963-ban végzett a Zeneakadémia középiskolai énektanár és karvezető szakán, 2002-ben pedig Finnországban szerzett doktori fokozatot a Jyväskylä-i Egyetemen. 1963 és 1970 között a győri Zeneművészeti Szakiskolában, 1970 és 1973 között a kecskeméti Kodály Iskolában tanított. 1973 óta volt a kecskeméti Kodály Intézet oktatója – itt szolfézst, zeneelméletet, zeneirodalmat, népzenét, karvezetést tanított – és a Nemzetközi Kodály Szemináriumok aktív pedagógusa. Mesterkurzust tartott Ausztráliában, Ausztriában, Dániában, Finnországban, Görögországban, Írországban, Kínában, Koreában, Lengyelországban, Olaszországban. Kodály Zoltánról és a zenei nevelésről született tanulmányai megjelentek a Magyar Zene, a ZeneSzó, a Könyv és Nevelés, az International Journal of Music Education című folyóiratokban és a Kodály Intézet gondozásában. A kiváló zenepedagógust június 12-én, 80 éves korában érte a halál.

Dr. Nemes László Norbert, a Kodály Intézet igazgatója az alábbiakban emlékezik:

Nagy megrendüléssel értesültem kedden reggel Dr. Ittzés Mihály tanár úr haláláról.

Dr. Ittzés Mihály 1973 óta a Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet munkatársa, évtizedeken át a könyvtár vezetője, 20 éven át az Intézet igazgató helyettese, oktatója, kutatója, Kecskemét város zenei életének meghatározó alakja. A világ négy kontinensén tartott előadásokat, vezetett műhelyfoglalkozásokat.

Kodály Zoltán életművének sokszínű gazdagságát feltáró kutatásait, tanulmányait a Kodály kutatás alapműveiként tartjuk számon. Legfontosabb kötetei: “Zoltán Kodály – in retrospect” és “22 zenei írás” tanulmánykötetek, “A múlt csak példa legyen…,” a magyar történelem Kodály műveiben valamint a Bárdos Lajos életéről és munkásságáról készült kismonográfia.

Lenyűgözően gazdag zenei, zeneelméleti és zenetudományi tudása nemcsak saját tudományos műveiben nyilvánul meg, hanem azon kötetekben is, amelyek megjelenését szerkesztőként segítette.

Ittzés Mihály a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, a Magyar Kodály Társaság elnöke, 1993 és 2001 között a Nemzetközi Kodály Társaság alelnöke volt. Munkásságát számos kitüntetéssel ismerte el a zeneművészeti szakma és a kulturális ill. politikai közélet: Apáczai Csere János díj, Magyar Köztársasági Kiskereszt, Kecskemét város Kodály-díj, Szabolcsi Bence-díj stb.

Ittzés tanár úr halála elmondhatatlan nagy vesztesége a magyar zenész társadalomnak. Halálának híre mindannyiunkat megrendített. Egy csodálatos kollégát veszítettünk el. Igazgatói munkámban nagyon nagy támaszom volt, önzetlenül támogatott, mindig számíthattam rá, tapintattal irányította a figyelmemet számomra ismeretlen területek felé. Hiánya hatalmas űrt hagy maga után.