2018.05.23 15.00

Solti György Kamaraterem

Mikus Adrienn hárfa diplomakoncertje

Händel–Grandjany:
c-moll prelúdium és toccata
Debussy:
Triószonáta fuvolára, brácsára és hárfára
Smetana–Trneček:
Moldva-fantázia, op. 43
Mikus Adrienn (hárfa) Krenedits Katalin (brácsa), Menyhárt Eszter (fuvola)