Közérdekű adatok

Utolsó frissítés: 2018. május 16.

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. Elérhetőségek

2. A Zeneakadémia szervezeti felépítése, az egyes szervezeti egységek feladatai

               Szervezeti egységek

               Szervezeti és működési szabályzat

               Organogram

               Alapító Okirat  

3. A Zeneakadémia vezetősége

4. A Zeneakadémia Szervezeti Egységeinek elérhetőségei

Oktatási-kutatási szervezeti egységek

Egyetemi szolgáltató szervezeti egységek

Funkcionális szervezeti egységek

5. A Zeneakadémia testületei

Szenátus

6. A Zeneakadémia felügyelete alatt álló más szervek

Múzeumok

Köznevelési Intézmény

7. A Zeneakadémia többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezetk

nincs

8. A Zeneakadémia által alapított közalapítványok

nincs

9. A Zeneakadémia felügyeleti szerve

Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. A Zeneakadémia feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó jogszabályok

2. A Zeneakadémia által nyújtott közszolgáltatások

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem alapvetően oktatási és kutatási tevékenységet végez.
E tevékenység jellege folytán annak összefoglaló ismertetése nem lehetséges. Az oktatás tartalmáról ezen a linken érnek el információkat.

3. A Zeneakadémia nyilvántartásai

4. A Zeneakadémia nyilvános kiadványai

Zeneakadémia koncertmagazin (ingyenes, évente két alkalommal jelenik meg, elérhető a Zeneakadémia Liszt Ferenc téri főépületében)

Egyestés műsorfüzetek (ingyenes, elérhetők az adott napi koncert kezdetekor)

5. A Zeneakadémia által közzétett hirdetmények, közlemények

A Zeneakadémia hírei

A Tanulmányi Osztály közleményei

Közlemények

6. A Zeneakadémia által kiírt pályázatok

7. A Zeneakadémia alaptevékenységével kapcsolatos vizsgálatok nyilvános megállapításai

Az Állami Számvevőszék jelentése a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem ellenőrzéséről (2015. február)

8. Közérdekű adatigénylés

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje (Adatvédelmi, adatkezelési és adatbiztonsági Szabályzat, IV. fejezet)

Adatvédelmi felelős

Igénylőlap közérdekű adat megismerésére


 

III. Gazdálkodási adatok

1. A Zeneakadémia éves költségvetése és beszámolója

2. A Zeneakadémiánál foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

3. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával összefüggő szerződések

4. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

5. Közbeszerzési információk

 

IV. Egyéb dokumentumok

1. Esélyegyenlőségi program

2. Intézményfejlesztési terv

Intézményfejlesztési terv 2016-2020

Archívum

3. Küldetési nyilatkozat

4. Fenntarthatósági terv