Fokozatosan emelni kell a zeneművészet megértésének, kultiválásának és gyakorlatának színvonalát. Ez a feladat főképp az új Akadémiára hárul.

Liszt Augusz Antalhoz
Tímár Sára

2018. december 21. 19.00-21.00

Solti terem

Tímár Sára A Zeneakadémia saját szervezésű programja

Református Hálaének Népzenével

Megváltómnak éneklek
Betlehembe siessünk
Krisztus Urunknak áldott születésén…
Reforduló
Új világosság
Fehér virágja
Lehullott a Jézus vére
Krisztus feltámadott
Pünkösd
Tebenned bíztunk eleitől fogva…
Reám vigyázz
Ó, én Uram
Örök világosság

Tímár Sára (ének)
Bolya Mátyás (koboz, citera), Szabó Dániel (cimbalom, ének), Halászi Lehel (furulya), Kalász Máté (hegedű), Fekete Márton (brácsa), Lelkes András (cselló, nagybőgő), Bartha Zsolt, Blaskó Mihály, Gózon Éva, Kaszap Johanna, Lászay Lili, Orbán Johanna, Paár Julianna, Paládi Attila, Szabó Nóra, Váray László (ének)

Tímár Sára református családban nőtt fel, az egyházi dalok gyermekkora óta fontos szerepet töltenek be az életében. Egy kalotaszegi gyülekezetben hallott először olyan egyházi dalokat, amelyeknél a helyi hívők a máshol megszokott általános gyülekezeti gyakorlattól eltérően beemelték a saját tájegységük népzenéjének előadásmódját a liturgikus gyakorlatba, és a jól ismert dallamokat népzenei díszítésekkel szólaltatták meg. Az élmény hatására kezdett el foglalkozni a lejegyzett és egységes, valamint a nép ajkán variálódott anyag összehasonlításával. Ezeket a zsoltárokat és dicséreteket a régi falusi közösségekben otthon és munka közben, az élet bármely időszakában énekelték. Korunk embere azonban az egyházi énekeket nem használja a templom falain kívül. „Számomra e dallamok egyenértékűek a magyar népdalkinccsel! Minden vágyam, hogy ezek ismét részesei legyenek mindennapi életünknek. Remélem, hogy ez a néphagyományból merített új hangzás meghozza a kedvet minden hívő számára a szívből jövő énekes imádsághoz.”
Köszöntőt mond Timár Gabriella Ulla lelkész, a Bibliamúzeum vezetője.

Rendező:

Planétás Kft., Zeneakadémia Koncertközpont

Jegyár:

1 900 Ft