Engedtessék meg nekem, hogy a magyar nyelvben való sajnálatos tudatlanságom ellenére születésemtől a sírig szívemben és érzéseimben magyar maradjak, és ennek megfelelően odaadóan elő kívánjam mozdítani a magyar zenekultúra ügyét.

Liszt Augusz Antalnak

Karasszon Eszter - hanganyag

 

J. S. Bach: C-dúr csellószvit, BWV 1009 - Sarabande, Gigue

 
 

 

Kodály: Duó IV.

 
 

 

Popper: Albumlap

 
 

 

Vajda: Just for you

 
 

> ÉLETRAJZ

> REPERTOÁR

> FOTÓK