Művészi szempontból álljon szemünk előtt, hogy a teljes technikai készség csak eszköz arra, hogy a lélek megszólalhasson...

Dohnányi Ernő főigazgatói székfoglalója

Adatvédelmi tájékoztató

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem adatvédelmi tisztviselője:

dr. László Eleonóra
Telefon: 462 4600/159
laszlo.eleonora[kukac]zeneakademia.hu

 

Közérdekű adatigényléssel kapcsolatos elérhetőség:

adatigenyles[kukac]zeneakademia.hu vagy 1391 Budapest, Pf.: 206.

 

A Zeneakadémia adatkezelésével kapcsolatos elérhetőség:

adatkezeles[kukac]zeneakademia.hu vagy 1391 Budapest, Pf.: 206.

 

Adatvédelmi tájékoztatás:

 

A Zeneakadémia Adatvédelmi, Adatkezelési és Adatbiztonsági Szabályzata letölthető itt.

A Zeneakadémia hírlevelével kapcsolatos Adatkezelési Tájékoztató letölthető itt

A Zeneakadémia hallgatói / doktorjelölti Adatkezelési Tájékoztatója letölthető itt.

 

Az alábbi menüpontok frissítés alatt.

 

> jelentkezőknek, hallgatóknak

> felnőttképzésre jelentkezőknek

> doktorjelöltek részére

> doktori fokozatszerzésre jelentkezőknek

> habilitációs eljárásra jelentkezőknek

> könyvtárhasználók számára

> kulturális hírlevélre feliratkozók számára

> álláspályázók számára
 

Mellékletek:

> Igénylőlap közérdekű adat megismerésére

> Adatkezelési nyilatkozat

 

 

Adatvédelmi tájékoztató jelentkezőknek, hallgatóknak

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 3. melléklet I/B. részében meghatározott adatokat jogosult és köteles nyilvántartani, amelyeket a hivatkozott jogszabályi mellékleti rész 4. pontjában foglaltak szerint továbbíthat.

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a jelentkezők személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik.

A rendszeres vagy egyszeri közéleti ösztöndíjban részesülők esetében, e tény és az ösztöndíj célja összege nyilvánosságra hozható. 

A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Adatvédelmi, adatkezelési és adatbiztonsági Szabályzatában rögzített szabályairól a Zeneakadémia honlapján a Közérdekű adatok oldalon szerepel részletes tájékoztatás.

A hallgató, doktorjelölt a honlapon az Űrlapok, kérelmek között található Adatkezelési nyilatkozat az Egyetemmel hallgatói, doktorjelölti jogviszonyt létesítők részére (4. számú melléklet) nyomtatvány kitöltésével, annak az Oktatási és Tanulmányi Osztályon történő leadásával engedélyezheti adatainak egyéb személyekhez, felhasználókhoz való továbbítását.

 

Adatvédelmi tájékoztató felnőttképzésre jelentkezőknek

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21. § (1) bekezdésében felsorolt adatokat kezeli az Ön által választott felnőttképzés/tanfolyam során.

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik.

A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az Zeneakadémia honlapján a Közérdekű adatok oldalon szerepel részletes tájékoztatás.

 

Adatvédelmi tájékoztató doktorjelöltek részére

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 3. melléklet I/B. részében meghatározott adatokat jogosult és köteles nyilvántartani, amelyeket a hivatkozott jogszabályi mellékleti rész 4. pontjában foglaltak szerint továbbíthat.

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a jelentkezők személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik.

A rendszeres vagy egyszeri közéleti ösztöndíjban részesülők esetében, e tény és az ösztöndíj célja összege nyilvánosságra hozható. 

A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Adatvédelmi, adatkezelési és adatbiztonsági Szabályzatában rögzített szabályairól a Zeneakadémia honlapján a Közérdekű adatok oldalon szerepel részletes tájékoztatás.

A hallgató, doktorjelölt a honlapon az Űrlapok, kérelmek között található Adatkezelési nyilatkozat az Egyetemmel hallgatói, doktorjelölti jogviszonyt létesítők részére (4. számú melléklet) nyomtatvány kitöltésével, annak az Oktatási és Tanulmányi Osztályon történő leadásával engedélyezheti adatainak egyéb személyekhez, felhasználókhoz való továbbítását.

 

Adatvédelmi tájékoztató doktori fokozatszerzésre jelentkezőknek

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 6. § (4) bekezdése alapján a személyes adatait az Ön által kezdeményezett doktori fokozatszerzési eljárás során kezeli.

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik.

A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól a Zeneakadémia honlapján a Közérdekű adatok oldalon szerepel részletes tájékoztatás.

 

Adatvédelmi tájékoztató habilitációs eljárásra jelentkezőknek

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 6. § (4) bekezdése alapján az Ön által kezdeményezett habilitációs eljárás során személyes adatait kezeli.

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik.

A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól a Zeneakadémia honlapján a Közérdekű adatok oldalon szerepel részletes tájékoztatás.

 

Adatvédelmi tájékoztató könyvtárhasználók számára

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 57. § (1) bekezdése, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 6. § (4) bekezdése alapján az Ön által igénybe vett könyvtári szolgáltatás Ön részére történő nyújtása érdekében személyes adatait kezeli, amelyhez Ön a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges regisztráció aláírásával hozzájárult.

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik.

A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól a Zeneakadémia honlapján a Közérdekű adatok oldalon szerepel részletes tájékoztatás.

 

Adatvédelmi tájékoztató kulturális hírlevélre regisztrálóknak

A Zeneakadémia hírlevelére történő feliratkozással Ön előzetes hozzájárulását adja, hogy regisztrált e-mail címére általános információkkal, programokkal, jegyvásárlási lehetőségekkel kapcsolatos tájékoztatást kapjon, valamint hogy a regisztráció során megadott adatokat Zeneakadémia működését segítő statisztikai kimutatások, kutatások készítése során felhasználhassa.

A regisztráció során megadott adatokat a Zeneakadémia bizalmasan kezeli, harmadik fél számára nem teszi hozzáférhetővé.

A Zeneakadémia a regisztracio(kukac)zeneakademia.hu címre küldött írásos kérésre bármikor bővebb felvilágosítást ad a regisztrált felhasználó adatai kezeléséről, továbbá módosítja, kiegészíti, illetve törli az adatokat.

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH-89757/2015. engedélye alapján kezeli a hírlevélre feliratkozók adatait.

 

Adatvédelmi tájékoztató álláspályázók számára

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. A pályázó személyes adatainak kezeléséhez való hozzájáruló, aláírásával ellátott nyilatkozatát a pályázattal együtt kell benyújtania.

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a pályázók személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik.

A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Adatvédelmi, adatkezelési és adatbiztonsági Szabályzatában rögzített szabályairól a Zeneakadémia honlapján a Közérdekű adatok oldalon szerepel részletes tájékoztatás.