Az a feladatunk, hogy valódi tehetségeket formáljunk, akikben megvan a mesterré váláshoz szükséges képesség, s ne foglalkozzunk a tehetségtelen középszerrel.

Liszt Giovanni Sgambatinak

A zene mindenké

2019. február 14.

Dokumentumfilm Kodály Zoltán életéről és munkásságáról, korabeli fotók és filmfelvételek felhasználásával.