Engedtessék meg nekem, hogy a magyar nyelvben való sajnálatos tudatlanságom ellenére születésemtől a sírig szívemben és érzéseimben magyar maradjak, és ennek megfelelően odaadóan elő kívánjam mozdítani a magyar zenekultúra ügyét.

Liszt Augusz Antalnak

A zene mindenké

2019. február 14.

Dokumentumfilm Kodály Zoltán életéről és munkásságáról, korabeli fotók és filmfelvételek felhasználásával.