Nem túlzok, amikor azt mondom: mindent, amit zenészként elértem, Weiner Leónak köszönhetek…. Számomra mindig Weiner volt és marad is „a zenész" kiemelkedő mintaképe.

Solti György

Kodály, Ligeti, Dohnányi és Lajtha 1956 idején

2019. október 16.

Jelentős zeneszerzőink 1956-os tapasztalatait és a forradalomhoz köthető műveit elemző írások is olvashatók az 1956 és a zenei élet: Előzmények, történések, következmények című tanulmánykötetben, amelynek bemutatóját október 22-én a Zeneakadémia Solti Termében tartják.

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, a Kronosz Kiadó és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára együttműködésében október 17-én boltokba kerülő könyvben levéltári dokumentumokon, a zenei élet szereplőinek nyilvános és magánjellegű üzenetein, kottákon, hangokon, képeken és személyes emlékeken keresztül rajzolódnak ki az 1956 körüli zenei élet mozzanatai. A tizenhárom tanulmány egymással szélesebb összefüggésrendszert alkotva járul hozzá a forradalom ma is élő történetének továbbgondolásához és megértéséhez.

 

 
 

A kötet a zenészek forradalomban vállalt szerepét és a politikai eseményekre adott reakcióit is bemutatja. Emellett a tanulmányok között a történelem és emlékezet viszonyával, az ötvenes évek zenéről folytatott diskurzusával, a zenei nyilvánosság és a zenei intézmények működésével foglalkozó munkák éppúgy megtalálhatók, mint a 20. század meghatározó zeneszerzőinek 1956-tal való kapcsolatát vagy a forradalomhoz köthető műveit elemző írások. Megismerhető többek közt, hogy miként érvényesültek, milyen túlélési stratégiákat választottak a forradalom alatti és utáni időszakban a korszak jelentős zenészei és zeneszerzői, mit árulhatnak el egy komponista 1956-hoz fűződő viszonyáról a forradalommal összefüggésbe hozható művei, és milyen üzenetet közvetítettek a korabeli filmhíradók zenei vonatkozású tudósításai vagy a magyar zenei élet fontos évfordulókhoz köthető megemlékezései. Állambiztonsági jelentések tükrében bukkan fel Kodály Zoltán alakja, Ligeti György emigrációjáról újonnan feltárt, a nyilvánosság számára eddig ismeretlen források mesélnek, a zeneszerző és zenekritikus Jemnitz Sándor vívódásait 1956-os naplójegyzetei érzékeltetik, újságcikkek és levelek mutatják be, hogyan kísérte figyelemmel a forradalmi eseményeket Amerikából Dohnányi Ernő, illetve Lajtha László szimfonikus művei láttatják tágabb összefüggésben, hogyan inspirálhatta őt a forradalom.

A kiadvány szerkesztője Péteri Lóránt, a Zeneakadémia Zenetudományi Tanszékének vezetője és Gyarmati György, az MTA doktora, a Pécsi Tudományegyetem tanára, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára munkatársa volt. A két szakember október 22-én 17.30-kor a Zeneakadémián, a Solti Teremben tartandó nyilvános könyvbemutatón ismerteti a kötetet, amely az eseményen kedvezményes áron vásárolható meg. A moderátor Fazekas Gergely zenetörténész lesz.