Liszt szerepe a zongorajátszásban ugyanaz, mint Euklideszé a geometriában.

Alan Walker

Új gyűjteményes kötet jelent meg Kodály Zoltán írásaiból angol nyelven

A Zoltán Kodály's Writings on Music Education című könyv a zeneszerző zenepedagógiai tárgyú cikkeit, beszédeit és interjúit tartalmazza.

A hiánypótló könyvben szereplő szövegek különböző céllal születtek, némelyik hosszabb, némelyik csupán néhány bekezdés terjedelmű, ám az olvasó számára világosan érzékelhető a mögöttük rejlő egységes esztétikai és intellektuális világkép: az éneklés és a szolmizáció fontossága a zeneoktatásban, a népzene és a nyugati művészi zene értékébe vetett hit, az elképzelés, hogy a zene jobb emberré tesz bennünket – ezek a gondolatok a kötet valamennyi lapját átitatják. A szövegek jó része eddig nem jelent meg angolul, vagy csak nehezen hozzáférhető folyóiratokban található meg. Kivételt e tekintetben az énekgyakorlatok előszavai jelentenek, amelyek a muzsikusok és a zenetanárok számára talán ismertek, összegyűjtve olvasva őket azonban árnyaltabb képet nyújtanak Kodály pedagógiai gondolkozásáról. A könyv összeállítója és szerkesztője Ittzés Mihály, a jelentős Kodály-kutató (1938–2018).

 

A könyv megrendelhető a Kodály Intézettől.

A kötet megjelenését az EMMI támogatta.