A képzés az Akadémián igen nehéz, időnként igen kemény volt: aki végigcsinálta, igazi zenészként került ki onnan.

Solti György
Várjon Dénes zongoraestje

2018. november 30. 19.30-22.00

Nagyterem

Várjon Dénes zongoraestje

MVM Koncertek – A Zongora

J. S. Bach: 3. (a-moll) partita, BWV 827
Brahms: Hat zongoradarab, op. 118

SZÜNET

Beethoven: 29. (B-dúr) zongoraszonáta, op. 106 („Hammerklavier”)

Várjon Dénes (zongora)

B betűs mesterek műveiből állította össze műsorát Várjon Dénes: Bach után Brahms, majd Beethoven következik. Az a-moll partita azon kevés Bach-művek egyike, amelyek a szerző életében megjelentek nyomtatásban. Héttételes szvitről van szó, amely Fantasiával kezdődik, majd a szokásos stilizált tánctételek – Allemande, Courante, Sarabande – után egy Burlescát és Scherzót tartalmaz, majd egy virtuóz Gigue-gel zárul. Ezután hat öregkori Brahms-kompozíciót hallhat a közönség. A 118-as opuszként összefogott sorozat harmadik tételét Balladának, az ötödiket Románcnak nevezte alkotója, a többi címe Intermezzo. A koncert második félidejét Beethoven B-dúr szonátája (op. 106) tölti ki. Keletkezésének idején (1819) a zongorairodalom legnehezebb művének számított. Nyitótétele nagyszabású szonátaszerkezet, a második tétel scherzo (ahogyan a 9. szimfóniában is), a harmadik pedig egy olyan fisz-moll lassú, amely időnként mintha Chopin világát idézné látnoki módon. A zárótétel terjedelmes fúga, egészen különös bevezetővel, amelyben egy ideig ütemvonalakat sem írt a komponista.

Rendező:

Besszer Koncert, Zeneakadémia Koncertközpont

Jegyár:

2 000, 3 000, 4 000, 5 000, 6 000, 8 000 Ft